Číslo paragrafu: 2075

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?“ „Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání“ (Mt 19,16-17).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2054 - Boží-přikázání, desatero , farizejové , láska , láska-k bližnímu
2053 - Boží-přikázání, cizoložství , čistota , desatero , evangelijní rady
1973 - Boží-přikázání, evangelijní rady , křesťané , mravní-zákon , Nový zákon
2076 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2077 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2082 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2079 - desatero, desatero-jednota , církevní přikázání , dekalog  
2080 - desatero, zákon přirozený , církevní přikázání , dekalog  
2060 - desatero, Písmo svaté , poslušnost víry , církevní přikázání , dekalog
2081 - desatero, povinnosti , přirozený mravní zákon , církevní přikázání , dekalog
1955 - desatero, dobro , mravní-smysl , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon
1957 - desatero, kultury-různost , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , životní podmínky
1958 - desatero, krádež , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2059 - desatero, oheň , Písmo svaté , teofanie , zjevení Boha
2061 - desatero, otroctví , Písmo svaté , svět-pozemský , tresty-za hřích
2063 - desatero, Písmo svaté , přátelství , přítel , tradice-církevní
2070 - desatero, desatero-jednota , lidská práva , právo-přirozené , přirozenost-lidská
2071 - desatero, desatero-jednota , hlas-svědomí , poznání-dobra , přikázání
2073 - desatero, poslušnost , poslušnost víry , povinnosti , vina