Číslo paragrafu: 2080

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Desatero je přednostním vyjádřením přirozeného zákona. Poznáváme je skrze Boží zjevení a lidským rozumem.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2076 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2077 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2082 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2079 - desatero, desatero-jednota , církevní přikázání , dekalog  
2060 - desatero, Písmo svaté , poslušnost víry , církevní přikázání , dekalog
2081 - desatero, povinnosti , přirozený mravní zákon , církevní přikázání , dekalog
1955 - desatero, dobro , mravní-smysl , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon
1957 - desatero, kultury-různost , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , životní podmínky
1958 - desatero, krádež , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2059 - desatero, oheň , Písmo svaté , teofanie , zjevení Boha
2061 - desatero, otroctví , Písmo svaté , svět-pozemský , tresty-za hřích
2063 - desatero, Písmo svaté , přátelství , přítel , tradice-církevní
2070 - desatero, desatero-jednota , lidská práva , právo-přirozené , přirozenost-lidská
2071 - desatero, desatero-jednota , hlas-svědomí , poznání-dobra , přikázání
2073 - desatero, poslušnost , poslušnost víry , povinnosti , vina
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
2075 - Boží-přikázání, desatero , církevní přikázání , dekalog  
2072 - bližní, desatero , povinnosti , církevní přikázání , dekalog
2064 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny