Číslo paragrafu: 210

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):BŮH ZJEVUJE SVÉ JMÉNO
2. podnadpis:"BŮH PLNÝ SLITOVÁNÍ A MILOSTIVÝ"
Po hříchu Izraele, který se vzdálil od Boha, aby se klaněl zlatému teleti, Bůh vyslyší Mojžíšovy prosby a opět jde s nevěrným lidem a tak mu projevuje svou lásku. Mojžíšovi, který ho prosí, aby mu dovolil spatřit svou slávu, Bůh odpovídá: „Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou svoje jméno Hospodin [JHVH]„ (Ex 33,18-19). A Hospodin přechází kolem Mojžíše a volá: „Hospodin, Hospodin [JHVH, JHVH], Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný“ (Ex 34,6). Mojžíš tehdy vyzná, že Hospodin je Bůh, který odpouští.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2116 -  astrologie, čas, dějiny, hádání z ruky, horoskopy 2577 -  důvěrný vztah s Bohem, láska, láska-k Bohu, modlitba, odevzdání se

Vybrané dle klíčových slov:

2666 - JHVH, modlitba , stvoření (proces) , vtělení , vzývání Boha
346 - Boží-věrnost, smlouva , stvoření (proces) , zákony , Bůh-stvořitel
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost , moudrost
2346 - Boží-věrnost, čistota , láska , láska-k bližnímu , sebeovládání
2465 - Boží-věrnost, povolání , pramen-pravdy , pravda , život-křesťanský
2474 - Boží-věrnost, krev , pravda , život-v pravdě , věrnost-Boží
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
1642 - beránek, Boží-věrnost , Bůh-Spasitel , láska , láska-manželská
1489 - návrat-k Bohu, Bůh-milosrdný , návrat-do společenství , prosba-o obrácení  
201 - Bůh-Pán, Izrael , láska-k Bohu , Hospodin , proroci
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
219 - Boží-láska, Izrael , láska , Syn Boží , nevěrnost