Číslo paragrafu: 2100

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"BUDEŠ JEN JEMU SLOUŽIT"
2. podnadpis:OBĚŤ
Aby vnější oběť byla ryzí, musí být výrazem duchovní oběti: „Mou obětí, Bože, je zkroušený duch …“ (Ž 51,19). Proroci Staré smlouvy často pranýřovali oběti konané bez vnitřní účasti a oddělené od lásky k bližnímu. Ježíš připomíná slova proroka Ozeáše: „Milosrdenství chci, a ne oběť“ (Mt 9,13; 12,7). Jediná dokonalá oběť je ta, kterou Kristus přinesl na kříži, aby se bezvýhradně obětoval lásce Otce a za naši spásu. Spojíme-li se s jeho obětí, můžeme učinit ze svého života oběť Bohu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2711 -  modlitba, modlitby-vnitřní, oběti, očišťování, srdce-chudoba 614 -  Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona 618 -  Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, následování Krista, spoluvykupení, kříž

Vybrané dle klíčových slov:

2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
2302 - bližní, hněv , láska , láska-k bližnímu , mír
2401 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , soukromé vlastnictví
2407 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , solidarita
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel , krádež , láska , láska-k bližnímu
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání