Číslo paragrafu: 211

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):BŮH ZJEVUJE SVÉ JMÉNO
2. podnadpis:"BŮH PLNÝ SLITOVÁNÍ A MILOSTIVÝ"
Boží jméno „Jsem“ nebo „Jest“ vyjadřuje věrnost Boha, který navzdory nevěrnosti, spočívající v hříchu lidí, a navzdory trestu, který z ní vyplývá, „osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení“ (Ex 34,7). Bůh zjevuje, že je „nekonečně milosrdný“ (Ef 2,4), a půjde až tak daleko, že dá svého Syna. Ježíš, dávaje život, aby nás osvobodil od hříchu, zjeví, že i on má Boží jméno: „Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já“ (Jan 8,28).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

604 -  Boží-láska, Ježíš Kristus, oběť-na kříži, usmíření, láska-k Bohu

Vybrané dle klíčových slov:

207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
446 - Boží-jméno, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , JHVH , Hospodin
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská  
2143 - Boží-jméno, důvěrný vztah s Bohem , klanění , oslava-Boha , paměť církve
2144 - Boží-jméno, klanění , strach , tajemství-Boží , vize
2145 - Boží-jméno, kázání , svědectví-o Bohu , úcta-k Bohu , homilie
2146 - Boží-jméno, Maria , Maria-Matka církve , Panna Maria  
2147 - Boží-jméno, sliby , spravedlnost , věrnost-člověka  
2148 - Boží-jméno, klení , otroctví , rouhání , úcta-k Bohu
2149 - Boží-jméno, klení , úcta-k Bohu   
2150 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu  
2151 - Boží-jméno, křivá přísaha , lež , přísaha , úcta-k Bohu