Číslo paragrafu: 2111

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE"
2. podnadpis:POVĚRA
Pověra je úchylka náboženského cítění a úkonů, které člověku ukládá. Může také zasahovat do kultu, který vzdáváme pravému Bohu, např. když se jistým, jinak oprávněným nebo potřebným úkonům přikládá důležitost nějakým způsobem kouzelná. Přikládat účinnost pouze hmotné stránce modliteb nebo svátostným znamením bez ohledu na vnitřní postoje, které vyžadují, znamená upadat do pověry.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2122 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2133 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2134 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2136 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2138 - láska, láska-k Bohu , magie , modloslužba , pověra
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2137 - láska, láska-k Bohu , svoboda , svoboda náboženská , Boží-láska
2139 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , Boží-láska
2141 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , Boží-láska
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská