Číslo paragrafu: 2119

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE"
2. podnadpis:HŘÍCHY PROTI ÚCTĚ K BOHU
Jednání, jímž je pokoušen Bůh, spočívá v tom, že se slovy nebo skutky zkouší jeho dobrota a jeho všemohoucnost. Tak chtěl satan dosáhnout, aby se Ježíš vrhl dolů z chrámu, a donutil tak Boha zasáhnout. Ježíš mu čelí Božím slovem: „Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha“ (Dt 6,16). Vyzývavý postoj, který se projevuje v takovém pokoušení, zraňuje úctu a důvěru, jakou máme mít ke svému Stvořiteli a Pánu. Skrývá se v něm vždy pochybování o Boží lásce, prozřetelnosti a moci.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

394 -  ďábel, svědectví-Písma, Ježíš Kristus, vrah, neposlušnost 2088 -  bdělost, láska, láska-k Bohu, pochybnosti-o víře, rozum

Vybrané dle klíčových slov:

2086 - důvěra, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2115 - důvěra, láska , láska-k Bohu , magie , odevzdání se
2390 - důvěra, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , rodina
177 - důvěra, víra , PRAVDA , osoba  
227 - důvěra, trpělivost , protivenství , strach , sv.Terezie od Ježíše
397 - důvěra, hřích-první , neposlušnost , hříchy , svoboda-zneužití
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2486 - důvěra, lež , násilí , pravda , společnost občanská
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
2620 - důvěra, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2677 - důvěra, hříšníci , Maria , modlitba , modlitba-Mariina
2728 - důvěra, hříšníci , modlitba , nezaslouženost , smutek
2734 - důvěra, důvěra-synovská , modlitba , modlitby-prosebné , přímluvy
2739 - důvěra, modlitba , srdce-obrácení   
2753 - důvěra, modlitba    
2756 - důvěra, modlitba    
2776 - důvěra, eucharistická oběť , modlitba , modlitba-Páně , život-křesťanský
2800 - důvěra, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , Otec
2837 - důvěra, eucharistická oběť , eucharistie , hrob , chléb života
2861 - důvěra, chléb života , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš