Číslo paragrafu: 212

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):BŮH ZJEVUJE SVÉ JMÉNO
2. podnadpis:JEDINĚ BŮH JE
Během staletí mohla víra Izraele rozvíjet a prohlubovat bohatství, které je obsaženo ve zjevení Božího jména. Bůh je jediný, mimo něho nejsou žádní jiní bohové. Přesahuje svět i dějiny. Nebe i země „jsou dílo tvých rukou; ona pominou, ty však zůstáváš, to vše zetlí jak oděv ? Ty však jsi týž a bez konce jsou tvá léta“ (Ž 102,26-28). U něho „není změna ani ztemnění“ (Jak 1,17). On je, „který je“ od věků a na věky, a proto zůstává vždy věrný sám sobě a svým příslibům.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

42 -  přesažnost, očišťování, řeč víry, tajemství-Boží, transcendence 469 -  Ježíš Kristus, pravý Bůh, pravý člověk, Boží-Syn, Maria-Matka Boží 2086 -  důvěra, láska, láska-k Bohu, Boží-láska 

Vybrané dle klíčových slov:

2811 - Boží-jméno, Izrael , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , modlitba , modlitba-Páně
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
211 - Boží-jméno, JSEM , Boží-věrnost , hříchy , Ježíš Kristus
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
446 - Boží-jméno, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , JHVH , Hospodin
2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská  
2143 - Boží-jméno, důvěrný vztah s Bohem , klanění , oslava-Boha , paměť církve
2144 - Boží-jméno, klanění , strach , tajemství-Boží , vize
2145 - Boží-jméno, kázání , svědectví-o Bohu , úcta-k Bohu , homilie
2146 - Boží-jméno, Maria , Maria-Matka církve , Panna Maria  
2147 - Boží-jméno, sliby , spravedlnost , věrnost-člověka  
2148 - Boží-jméno, klení , otroctví , rouhání , úcta-k Bohu
2149 - Boží-jméno, klení , úcta-k Bohu   
2150 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu