Číslo paragrafu: 2124

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE"
2. podnadpis:ATEISMUS
Výraz ateismus označuje velmi rozmanité jevy. Jeden jeho častý způsob je praktický materialismus, který omezuje své potřeby i své snažení jen na prostor a čas. Ateistický humanismus zastává nesprávný názor, že člověk „je sám sobě cílem, jediným strůjcem a tvůrcem své historie“. Jiná forma současného ateismu slibuje osvobodit člověka prostřednictvím hospodářského a sociálního osvobození, k čemuž prý „stojí v cestě náboženství už svou povahou, neboť odvrací člověka od budování společnosti tím, že ho pozdvihuje k naději na budoucí a neskutečný život“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1049 -  země-zvelebení, pokrok-pozemský, Kristovo království, země-nová, život-věčný

Vybrané dle klíčových slov:

2123 - ateismus, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2125 - ateismus, láska , láska-k Bohu , náboženství , úmysly
2140 - ateismus, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2126 - ateismus, člověk-důstojnost , láska , láska-k Bohu , srdce
2424 - ateismus, církev , církev-sociální nauka , krádež , láska
825 - cesty-církve, církev , církev-jednota , církev-svatá , povolání-církve
1323 - čas, duše , eucharistická oběť , eucharistie , eucharistie-ustanovení
1788 - čas, prozíravost , svědomí , úsudek svědomí , volba
2599 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , Maria-Matka Boží
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2659 - čas, modlitba , velikonoční tajemství , konec časů , plnost časů
2710 - čas, chudoba , modlitba , modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby
2714 - čas, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-vnitřní , konec časů
2726 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2743 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2748 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2749 - čas, eucharistická oběť , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba
2828 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2836 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa