Číslo paragrafu: 2125

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE"
2. podnadpis:ATEISMUS
Ateismus je hříchem proti ctnosti zbožnosti, protože odmítá nebo popírá existenci Boha. Odpovědnost za tuto vinu může být značně zmenšena úmysly nebo okolnostmi. Na zrodu a rozšíření ateismu „mohou mít nemalý podíl věřící tím, že zanedbávají náboženskou výchovu, zkresleně podávají nauku a mají nedostatky ve svém náboženském, mravním a sociálním životě; o nich platí, že pravou tvář Boha a náboženství spíše zastírají, než ukazují“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1535 -  kněží, kněžství, křest, povinnosti, svátost kněžství

Vybrané dle klíčových slov:

2123 - ateismus, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2140 - ateismus, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2126 - ateismus, člověk-důstojnost , láska , láska-k Bohu , srdce
2124 - ateismus, cesty-církve , čas , láska , láska-k Bohu
2424 - ateismus, církev , církev-sociální nauka , krádež , láska
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2114 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , zbožštění , život-lidský
2118 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , úcta-k Bohu
2122 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska