Číslo paragrafu: 2126

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE"
2. podnadpis:ATEISMUS
Často má ateismus svůj základ v nesprávném pojetí lidské nezávislosti vyhrocené až k odmítnutí jakékoliv závislosti na Bohu. Ve skutečnosti „uznání Boha není v rozporu s důstojností člověka, neboť tato důstojnost má základ a dovršení právě v Bohu“. Církev ví, „že její poselství je v plném souladu s nejskrytějšími tužbami lidského srdce“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

396 -  dobro, zlo, svoboda, mravní zákony, strom poznání 154 -  víra, člověk, Duch svatý, svoboda, milost

Vybrané dle klíčových slov:

2123 - ateismus, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2125 - ateismus, láska , láska-k Bohu , náboženství , úmysly
2140 - ateismus, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2124 - ateismus, cesty-církve , čas , láska , láska-k Bohu
2424 - ateismus, církev , církev-sociální nauka , krádež , láska
2106 - člověk-důstojnost, láska , láska-k Bohu , náboženství , přirozenost-lidská
2203 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , obecné blaho
2213 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , laskavost , rodina
2235 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2267 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská
2285 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , modlitby-denní , pohoršení
2304 - člověk-důstojnost, klid , láska , láska-k bližnímu , mír
2402 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení
2414 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , násilí
2418 - člověk-důstojnost, integrita-stvoření , krádež , láska , láska-k bližnímu
225 - člověk-důstojnost, důstojnost , Boží-obraz   
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel
1487 - člověk-důstojnost, hříchy , Boží láska , církev  
1676 - člověk-důstojnost, humanismus křesťanský , chápání-rozumové , Ježíš Kristus-poznání , liturgické slavnosti
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský