Číslo paragrafu: 2152

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):BOŽÍ JMÉNO ZNEUŽITÉ KE LŽI
Kdo udělá nějaký slib pod přísahou s úmyslem nedodržet ho, nebo se nedrží toho, co slíbil pod přísahou, je křivopřísežníkem. Křivá přísaha je velký nedostatek úcty k Pánu každého slova. Zavazovat se přísahou k provedení nějaké špatné věci je proti svatosti Božího jména.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2476 -  čest, křivá přísaha, křivé svědectví, pravda, přísaha 1756 -  cizoložství, klení, křivá přísaha, mravnost, špatné skutky

Vybrané dle klíčových slov:

2150 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu  
2154 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , spravedlnost , svědectví-pravdy
2151 - Boží-jméno, křivá přísaha , lež , přísaha , úcta-k Bohu
2147 - Boží-jméno, sliby , spravedlnost , věrnost-člověka  
2161 - Boží-jméno, úcta-k Bohu    
2153 - Boží-jméno, démoni , křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu
2149 - Boží-jméno, klení , úcta-k Bohu   
2145 - Boží-jméno, kázání , svědectví-o Bohu , úcta-k Bohu , homilie
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
2148 - Boží-jméno, klení , otroctví , rouhání , úcta-k Bohu
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
211 - Boží-jméno, JSEM , Boží-věrnost , hříchy , Ježíš Kristus
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
446 - Boží-jméno, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , JHVH , Hospodin