Číslo paragrafu: 2154

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):BOŽÍ JMÉNO ZNEUŽITÉ KE LŽI
Z učení svatého Pavla církevní tradice pochopila, že Ježíš není proti přísaze, je-li skládána ze závažného a spravedlivého důvodu (např. před soudem). „Přísaha, to jest vzývání Božího jména na svědectví pravdy, může být učiněna pouze pravdivě, uváženě a spravedlivě.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2150 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu  
2152 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , sliby , úcta-k Bohu
2151 - Boží-jméno, křivá přísaha , lež , přísaha , úcta-k Bohu
2153 - Boží-jméno, démoni , křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu
2147 - Boží-jméno, sliby , spravedlnost , věrnost-člověka  
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
211 - Boží-jméno, JSEM , Boží-věrnost , hříchy , Ježíš Kristus
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
446 - Boží-jméno, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , JHVH , Hospodin
2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská  
2143 - Boží-jméno, důvěrný vztah s Bohem , klanění , oslava-Boha , paměť církve
2144 - Boží-jméno, klanění , strach , tajemství-Boží , vize
2145 - Boží-jméno, kázání , svědectví-o Bohu , úcta-k Bohu , homilie