Číslo paragrafu: 2159

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):KŘESŤANSKÉ JMÉNO
Toto přijaté jméno je jméno pro věčnost. V nebeském království zazáří v plném světle tajemný a jedinečný charakter každé osoby poznamenané Božím jménem. Tomu, „kdo zvítězí … dám bílý kamínek, na tom kamínku bude vyryto nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo ho dostane“ (Zj 2,17). „Měl jsem vidění, a hle — na hoře Siónu stál Beránek a s ním bylo stočtyřiačtyřicet tisíc těch, kdo mají na čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce“ (Zj 14,1).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2158 - křestní-jméno, zasvěcení , panenství   
2165 - křestní-jméno    
1304 - "charakter" svátosti, pečeť , znamení   
1273 - pečeť, liturgie-účast , církev , svatost , znamení
1272 - pečeť, přivtělení ke Kristu , křest-neopakovatelnost , křest-nesmazatelnost  
1274 - pečeť, křest , patření na Boha , věrnost-křtu  
1280 - pečeť, posvěcní , křest-neopakovatelnost   
1296 - pečeť, Bůh-Otec , Duch svatý , Boží-ochrana , eschatologická zkouška
1317 - pečeť, křest a biřmování    
1305 - dokonalost, "charakter" svátosti , kněžství , znamení  
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
698 - Duch svatý-symboly, pečeť , biřmování , křest , kněžství
2156 - křest, křesťané , křestní-jméno , přímluvy-svatých , světci
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
220 - Boží-láska, Láska , věčnost , smilování  
1146 - člověk, symboly , znamení , komunikace  
1148 - viditelný svět, život-lidský , znamení , symboly , stvoření (tvor)
1216 - osvícení, Boží dar , pečeť , světlo  
1145 - kultura, výchova-Boží , symboly , znamení  
1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení