Číslo paragrafu: 2165

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Při křtu dostává křesan vlastní jméno v církvi. Rodiče, kmotři a farář dbají, aby dostal křesanské jméno. Mít za patrona nějakého svatého znamení mít v něm vzor lásky a jistého přímluvce.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2158 - křestní-jméno, zasvěcení , panenství   
2159 - křestní-jméno, věčnost , znamení , "charakter" svátosti , peče
2156 - křest, křesané , křestní-jméno , přímluvy-svatých , světci
2157 - Bůh-Spasitel, křesané , křestní-jméno , modlitby-křesanské , oslava-Boha