Číslo paragrafu: 2171

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:TŘETÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOBOTNÍ DEN
Bůh svěřil Izraeli sobotu, aby ji zachovával na znamení smlouvy. Sobota je pro Pána; je svatě vyhrazena chvále Boha, jeho stvořitelského díla a jeho spásných činů ve prospěch Izraele.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

959 - chvála Boha, církev-tři stavy , rodina-Božích dětí , společenství-svatých , liturgie -nebeská
1138 - chvála Boha, bohoslužba , služebníci-Boží   
1670 - chvála Boha, liturgické slavnosti , liturgie , oslava-Boha , požehnání
2589 - chvála Boha, modlitba , oslava-Boha , požehnání , Starý zákon
2687 - chvála Boha, kontemplace , modlitba , pramen-duchovního života , přímluvy
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
2168 - odpočinek, sabat , sobota , sedmý den  
2169 - odpočinek, sabat , sobota , stvoření (proces) , počátek-světa
920 - poustevníci, chvála Boha , pokání , ticho , život-zasvěcený
1174 - denní modlitba církve, chvála Boha , kněžství-všeobecné , liturgický rok , modlitby-církve
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
2098 - duch, chvála Boha , láska , láska-k Bohu , modlitba
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
2807 - Boží-jméno, chvála Boha , klanění , modlitba , modlitba-Páně