Číslo paragrafu: 2174

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:TŘETÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):DEN PÁNĚ
2. podnadpis:DEN ZMRTVÝCHVSTÁNÍ: NOVÉ STVOŘENÍ
Ježíš vstal z mrtvých „prvního dne v týdnu“ (Mk 16,2). Jako „první den“ připomíná den Kristova vzkříšení první stvoření. Jako „osmý den“, který následuje po sobotě, znamená nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním. Pro křesťany se stal prvním ze všech dní, prvním ze všech svátků, den Páně (hé Kyriaké hémera, dies dominica), „neděle“: „Shromažďujeme se v den slunce, protože je to první den, v němž Bůh vyvedl z temnot hmotu a stvořil svět; tohoto dne také Ježíš Kristus, náš Spasitel, vstal z mrtvých.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

638 -  evangélium, zmrtvýchvstání, vzkříšení, smrt, Boží-přísliby 349 -  Den Páně, stvoření (proces)-smysl, vykoupení, vzkříšení, Ježíš Kristus

Vybrané dle klíčových slov:

2193 - Den Páně, svátky , neděle , osmý den  
1166 - Den Páně, neděle , liturgie , den vzkříšení , osmý den
2191 - Den Páně, neděle , osmý den   
2192 - Den Páně, neděle , osmý den   
2195 - Den Páně, neděle , osmý den   
2180 - Den Páně, obřady , přikázání , svátky , závazky
2187 - Den Páně, násilí , odpočinek , svátky , volný čas
349 - Den Páně, stvoření (proces)-smysl , vykoupení , vzkříšení , Ježíš Kristus
1167 - Den Páně, liturgie , shromáždění-liturgické , vzkříšení-oslava , eucharistie
1572 - Den Páně, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
2175 - Den Páně, oběť-na kříži , sobota , tajemství-Kristovo , cesta kříže
2176 - Den Páně, oslava-Boha , přirozený mravní zákon , Stará smlouva , úmluva
2177 - Den Páně, eucharistie , Josef , Maria , Maria-nanebevzetí
2178 - Den Páně, eucharistie , křesťané-shromáždění , modlitba-tradice , modlitby-liturgické
2182 - Den Páně, eucharistie , spása , svědectví-církve , svědectví-o Bohu
2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2185 - Den Páně, klid , milost , odpočinek , přikázání
2186 - Den Páně, křesťané , mlčení , odpočinek , rozjímání
2188 - Den Páně, klid , modlitba , obecné blaho , odpočinek