Číslo paragrafu: 2197

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ

„Cti otce svého a matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ (Ex 20, 12).

 

„A poslouchal je“ (Lk 2, 51).

 

Sám Pán Ježíš připomenul důležitost tohoto „Božího přikázání“. Apoštol učí: „Děti, poslouchejte své rodiče, jak se to sluší u křesťanů, protože tak to má být. Cti svého otce i matku – to je první přikázání, při kterém se slibuje odměna: aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi“ (Ef 6, 1 – 3).

 

Čtvrté přikázání zahajuje druhou desku zákona. Ukazuje řád lásky. Bůh chtěl, abychom po něm ctili své rodiče, kterým vděčíme za svůj život a kteří nám předali poznání Boha. Jsme povinni ctít a respektovat všechny, kterým Bůh pro naše dobro předal svou autoritu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1897 -  autorita, lidské společenství, obecné blaho, blahobyt, společnost občanská

Vybrané dle klíčových slov:

39 - Bůh-poznání, důvěra , církev , církev-učitelský úřad , dialog
684 - Bůh-poznání, Duch svatý , Nejsvětější Trojice , epifanie-Boha , výchova-Boží
2583 - Bůh-poznání, epikleze , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2614 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2751 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2198 - děti, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2200 - děti, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2373 - děti, láska , láska-k bližnímu , požehnání , rodina
2374 - děti, láska , láska-k bližnímu , neplodnost , sexualita
2375 - děti, láska , láska-k bližnímu , neplodnost , sexualita
2376 - děti, láska , láska-k bližnímu , otec , sexualita
2379 - děti, láska , láska-k bližnímu , lékaři , neplodnost
1653 - děti, láska , láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie
2377 - děti, dokonalost , láska , láska-k bližnímu , lékaři
2378 - děti, embryo , láska , láska-k bližnímu , sexualita
1654 - děti, eucharistická oběť , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů