Číslo paragrafu: 220

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):BŮH, "TEN, KTERÝ JE", JE PRAVDA A LÁSKA
2. podnadpis:BŮH JE LÁSKA
Boží láska je „věčná“ (Iz 54,8): „I kdyby hory ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od tebe neustoupí“ (Iz 54,10). „Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval smilování“ (Jer 31,3).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

218 - Boží-láska, láska , nevěrnost , Izrael , proroci
219 - Boží-láska, Izrael , láska , Syn Boží , nevěrnost
458 - Boží-láska, Boží-Syn , láska , vtělení , život-věčný
221 - Boží-láska, Bůh-láska , plnost časů , tajemství-Boží , Syn Boží
231 - Boží-láska, zjevení , PRAVDA , slitování , milost
604 - Boží-láska, Ježíš Kristus , oběť-na kříži , usmíření , láska-k Bohu
2793 - Boží-láska, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2122 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2133 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2134 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2136 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2137 - láska, láska-k Bohu , svoboda , svoboda náboženská , Boží-láska
2139 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , Boží-láska
2141 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , Boží-láska
459 - láska, Ježíš Kristus , svatost , láska-k bližnímu , následování Krista
1637 - láska, láska-manželská , manželství smíšená , modlitba , obrácení