Číslo paragrafu: 2200

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Zachovávání čtvrtého přikázání má svou odměnu: „Cti svého otce i svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ (Ex 20,12). Dodržování tohoto přikázání přináší spolu s duchovními plody i časné plody míru a blahobytu. Naopak přestupování tohoto přikázání působí těžké škody společenství i jednotlivým osobám.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2304 -  člověk-důstojnost, klid, láska, láska-k bližnímu, mír

Vybrané dle klíčových slov:

2198 - děti, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2376 - děti, láska , láska-k bližnímu , otec , sexualita
2373 - děti, láska , láska-k bližnímu , požehnání , rodina
2374 - děti, láska , láska-k bližnímu , neplodnost , sexualita
2375 - děti, láska , láska-k bližnímu , neplodnost , sexualita
2379 - děti, láska , láska-k bližnímu , lékaři , neplodnost
1653 - děti, láska , láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie
2377 - děti, dokonalost , láska , láska-k bližnímu , lékaři
2378 - děti, embryo , láska , láska-k bližnímu , sexualita
1654 - děti, eucharistická oběť , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina