Číslo paragrafu: 2203

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):RODINA V BOŽÍM PLÁNU
2. podnadpis:POVAHA RODINY
Bůh tím, že stvořil muže a ženu, ustanovil lidskou rodinu a dal jí základní řád. Její členové jsou osoby stejné důstojnosti. Pro obecné blaho jejích členů a společnosti jsou v rodině různé odpovědnosti, práva a povinnosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

369 -  člověk-důstojnost, moudrost, muž a žena, rovnost mezi lidmi, Bůh-Stvořitel

Vybrané dle klíčových slov:

2213 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , laskavost , rodina
2235 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2267 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská
2285 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , modlitby-denní , pohoršení
2106 - člověk-důstojnost, láska , láska-k Bohu , náboženství , přirozenost-lidská
2304 - člověk-důstojnost, klid , láska , láska-k bližnímu , mír
2402 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení
2414 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , násilí
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel
1913 - člověk-důstojnost, lidské společenství , obecné blaho , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2418 - člověk-důstojnost, integrita-stvoření , krádež , láska , láska-k bližnímu
1911 - člověk-důstojnost, lidské společenství , národy , obecné blaho , blahobyt
225 - člověk-důstojnost, důstojnost , Boží-obraz   
1487 - člověk-důstojnost, hříchy , Boží láska , církev  
1676 - člověk-důstojnost, humanismus křesťanský , chápání-rozumové , Ježíš Kristus-poznání , liturgické slavnosti
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
2494 - člověk-důstojnost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , solidarita
2736 - člověk-důstojnost, modlitba , statky (majetek) , svoboda , majetek
2334 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita