Číslo paragrafu: 2211

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):RODINA A SPOLEČNOST
Politické společenství má povinnost vážit si rodiny, pomáhat jí a zajišťovat zvláště: — svobodu založit rodinu, mít děti a vychovávat je podle svého mravního a náboženského přesvědčení; — ochranu stálosti manželského svazku a rodinného zřízení; — svobodu vyznávat svou víru, předávat ji, vychovávat v ní děti a použít k tomu nutných prostředků a institucí; — právo na soukromé vlastnictví, na svobodu podnikání, na svobodu obstarat si práci a bydlení, právo vystěhovat se; — v souladu se zřízeními v jednotlivých zemích právo na lékařské ošetření, na pomoc starým osobám, na rodinné přídavky; — ochranu bezpečnosti a zdraví, zvláště s ohledem na nebezpečí, jako jsou drogy, pornografie, alkoholismus atd.; — svobodu vytvářet sdružení s jinými rodinami a mít tak zastoupení před občanskými orgány.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2291 - drogy, láska , láska-k bližnímu , spolupráce-při hříchu , vina
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2231 - láska, láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti , rodina
2265 - láska, láska-k bližnímu , obecné blaho , obrana-oprávněná , rodina
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2236 - láska, láska-k bližnímu , moudrost , společnost občanská , úřední moc
2237 - láska, láska-k bližnímu , lidská práva , národy , obecné blaho
2238 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , veřejná moc
2242 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , svědomí