Číslo paragrafu: 2214

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVINNOSTI ČLENŮ RODINY
2. podnadpis:POVINNOSTI DĚTÍ
Boží otcovství je zdrojem lidského otcovství; v Božím otcovství má úcta k rodičům svůj základ. Úcta dětí, nezletilých i dospělých, k vlastnímu otci i k vlastní matce pramení z přirozeného citu zrozeného z pouta, které je vzájemně spojuje. Tuto úctu vyžaduje Boží přikázání.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1858 -  cizoložství, hříchy, hříchy-smrtelné, křivé svědectví, matka

Vybrané dle klíčových slov:

2216 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2219 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2230 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti
2247 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , otec , bližní
2251 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , život-rodiny , bližní
2217 - děti-úcta k rodičům, dobro , láska , láska-k bližnímu , matka
2220 - děti-úcta k rodičům, křest , láska , láska-k bližnímu , matka
2248 - děti-úcta k rodičům, dobro , láska , láska-k bližnímu , bližní
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2398 - láska, láska-k bližnímu , otcovství , plodnost , sexualita
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2369 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , otcovství
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina