Číslo paragrafu: 2215

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVINNOSTI ČLENŮ RODINY
2. podnadpis:POVINNOSTI DĚTÍ
Úcta dětí k rodičům je úkonem vděčnosti vůči těm, kteří je přivedli na svět a svou láskou a prací jim umožnili růst tělesný i růst v moudrosti a v milosti. „Z celého srdce cti svého otce a nikdy nezapomeň na porodní bolesti své matky. Pamatuj, že jim děkuješ za své bytí. Čím se jim můžeš odplatit za to, co ti dali?“ (Sir 7,27-28).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2277 - bolest, eutanazie , láska , láska-k bližnímu , úcta-k Bohu
2279 - bolest, eutanazie , láska , láska-k bližnímu , umírající
1609 - bolest, hříšníci , láska-manželská , pád-člověka , přilnutí
2214 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otcovství
2216 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2219 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2230 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti
2247 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , otec , bližní
2251 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , život-rodiny , bližní
2217 - děti-úcta k rodičům, dobro , láska , láska-k bližnímu , matka
2220 - děti-úcta k rodičům, křest , láska , láska-k bližnímu , matka
2248 - děti-úcta k rodičům, dobro , láska , láska-k bližnímu , bližní
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina