Číslo paragrafu: 2216

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVINNOSTI ČLENŮ RODINY
2. podnadpis:POVINNOSTI DĚTÍ
Úcta dětí vůči rodičům se projevuje opravdovou ochotou a poslušností: „Dodržuj, můj synu, příkaz svého otce a nepohrdej naučením své matky … Až půjdeš, povede tě, až si lehneš, bude tě chránit, až se probudíš, bude se s tebou stýkat“ (Př 6,20-22). „Moudrý syn přijímá otcovu kázeň, kdo se pošklebuje, nedbá na domluvu“ (Př 13,1).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

532 -  Ježíš Kristus-život skrytý, čtvrté přikázání, synovská odevzdanost, Josef, Maria

Vybrané dle klíčových slov:

2219 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2214 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otcovství
2247 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , otec , bližní
2230 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti
2251 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , život-rodiny , bližní
2217 - děti-úcta k rodičům, dobro , láska , láska-k bližnímu , matka
2220 - děti-úcta k rodičům, křest , láska , láska-k bližnímu , matka
2248 - děti-úcta k rodičům, dobro , láska , láska-k bližnímu , bližní
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum