Číslo paragrafu: 2217

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVINNOSTI ČLENŮ RODINY
2. podnadpis:POVINNOSTI DĚTÍ
Po celou dobu, v níž dítě žije v domě svých rodičů, má vyhovět každé jejich žádosti, odůvodnění dobrem jeho vlastním nebo celé rodiny. „Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů“ (Kol 3,20). Děti mají také poslouchat rozumných rozkazů svých vychovatelů a všech, kterým je jejich rodiče svěřili. Jsou-li však ve svědomí přesvědčeny, že je mravně špatné poslechnout daný rozkaz, ať v tom neposlechnou. I když děti vyrostou, i nadále mají respektovat své rodiče. Předem vyplní jejich přání, budou je často žádat o radu a přijmou jejich oprávněná napomenutí. S plnoletostí přestává poslušnost dětí vůči rodičům, ale ne úcta, která jim přísluší vždycky. Ta má ve skutečnosti svůj kořen v bázni Boží, v jednom z darů Ducha svatého.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1831 -  Boží-bázeň, ctnosti, Duch svatý, Duch svatý-dary, moudrost

Vybrané dle klíčových slov:

2248 - děti-úcta k rodičům, dobro , láska , láska-k bližnímu , bližní
2214 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otcovství
2216 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2219 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2230 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti
2247 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , otec , bližní
2251 - děti-úcta k rodičům, láska , láska-k bližnímu , život-rodiny , bližní
2220 - děti-úcta k rodičům, křest , láska , láska-k bližnímu , matka
2201 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , matka
2239 - dobro, láska , láska-k bližnímu , občané, povinnosti , podřízenost
2249 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , bližní
2307 - dobro, dobrota , láska , láska-k bližnímu , mír
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
2094 - dobro, dobrota , láska , láska-k Bohu , lenost
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti