Číslo paragrafu: 2235

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):VEŘEJNÁ MOC V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
2. podnadpis:POVINNOSTI OBČANSKÝCH ORGÁNŮ
Ti, kteří vykonávají úřední moc, ji mají vykonávat jako službu. „Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem“ (Mt 20,26). Výkon úřední moci je mravně vymezen jejím božským původem, její rozumnou povahou a jejím specifickým předmětem. Nikdo nesmí nařídit nebo ustanovit to, co je proti důstojnosti osob a proti přirozenému zákonu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1899 -  autorita, lidské společenství, mravní-řád, odsouzení, řád-mravní

Vybrané dle klíčových slov:

2267 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská
2203 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , obecné blaho
2213 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , laskavost , rodina
2285 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , modlitby-denní , pohoršení
2106 - člověk-důstojnost, láska , láska-k Bohu , náboženství , přirozenost-lidská
2304 - člověk-důstojnost, klid , láska , láska-k bližnímu , mír
2402 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení
2414 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , násilí
2418 - člověk-důstojnost, integrita-stvoření , krádež , láska , láska-k bližnímu
225 - člověk-důstojnost, důstojnost , Boží-obraz   
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel
1487 - člověk-důstojnost, hříchy , Boží láska , církev  
1676 - člověk-důstojnost, humanismus křesťanský , chápání-rozumové , Ježíš Kristus-poznání , liturgické slavnosti
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
1911 - člověk-důstojnost, lidské společenství , národy , obecné blaho , blahobyt
1913 - člověk-důstojnost, lidské společenství , obecné blaho , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
2494 - člověk-důstojnost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , solidarita
2736 - člověk-důstojnost, modlitba , statky (majetek) , svoboda , majetek
2236 - láska, láska-k bližnímu , moudrost , společnost občanská , úřední moc