Číslo paragrafu: 224

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):CO VYPLÝVÁ Z VÍRY V JEDINÉHO BOHA
Žít v neustálém vzdávání díků: Je-li Bůh jediný, pak všechno, co jsme a co máme, pochází od něho: „Máš něco, co bys nedostal?“ (1 Kor 4,7). „Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?“ (Ž 116,12).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2637 -  církev, modlitba, modlitby-církve, modlitby-díkůvzdání, modlitby-chvály

Vybrané dle klíčových slov:

1359 - díkůvzdání, svátost spásy , chvála Boha , eucharistická oběť , eucharistie
1360 - díkuvzdání, eucharistie , chvála Boha , vykoupení , posvěcení
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
1864 - dobro, hříchy , spása , vina , zatvrzelost
1888 - dobro, lidské společenství , společenské změny , společnost občanská , spravedlnost
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
2094 - dobro, dobrota , láska , láska-k Bohu , lenost
2173 - dobro, odpočinek , sabat , sobota , soucit