Číslo paragrafu: 2242

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):VEŘEJNÁ MOC V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
2. podnadpis:POVINNOSTI OBČANŮ
Občan je ve svém svědomí vázán nejednat podle nařízení občanských orgánů, jsou-li tyto příkazy proti požadavkům mravního řádu, proti základním lidským právům nebo proti učení evangelia. Odepření poslušnosti občanským orgánům, když jejich požadavky odporují požadavkům správného svědomí, má své ospravedlnění v rozlišování mezi službou Bohu a službou politickému společenství: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu“ (Mt 22,21). „Více je třeba poslouchat Boha než lidi“ (Sk 5,29). „Když však veřejná moc překračuje svou pravomoc a občany utlačuje, nemají odmítat, co objektivně vyžaduje obecné blaho: má jim však být dovoleno hájit svá práva i práva svých spoluobčanů proti zneužívání moci, ovšem v mezích přirozeného práva a zásad evangelia.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1903 -  autorita, lidské společenství , občané, povinnosti, svědomí 2313 -  genocida, láska, láska-k bližnímu, mír, poslušnost 450 -  Boží-svrchovanost, Bůh-Pán, Pán, Ježíš Kristus, křesťané 1901 -  autorita, lidská práva, lidské společenství, národy, občané, povinnosti

Vybrané dle klíčových slov:

2238 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , veřejná moc
2256 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , svědomí , bližní
2243 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , odpor vůči tlaku , politika
2255 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , tajemství-víry , bližní
2236 - láska, láska-k bližnímu , moudrost , společnost občanská , úřední moc
2263 - láska, láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská , zabití
2311 - láska, láska-k bližnímu , mír , svědomí , válka
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2288 - láska, láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozvoj-člověka , společnost občanská
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná