Číslo paragrafu: 2260

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚCTA K LIDSKÉMU ŽIVOTU
2. podnadpis:SVĚDECTVÍ BIBLICKÝCH DĚJIN
Smlouva Boha a lidstva je protkána připomínkami na božský dar života a na vražedné násilí člověka: „A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka … Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím“ (Gn 9,5-6). Starý zákon vždy považoval krev za posvátné znamení života. Tak je třeba učit v každé době.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2320 - láska, láska-k bližnímu , zabití , bližní , vražda
2264 - láska, láska-k bližnímu , mravnost , násilí , obrana-oprávněná
2297 - láska, láska-k bližnímu , mučení , násilí , nenávist
2306 - láska, láska-k bližnímu , mír , násilí , obrana-oprávněná
2321 - láska, láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , zabití , bližní
2263 - láska, láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská , zabití
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná
2231 - láska, láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti , rodina
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání