Číslo paragrafu: 227

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):CO VYPLÝVÁ Z VÍRY V JEDINÉHO BOHA
Důvěřovat Bohu za všech okolností, i v protivenstvích. Úchvatně to vyjadřuje jedna modlitba sv. Terezie od Ježíše: Ať tě nic nezneklidňuje, / ať ti nic nenahání strach. Všechno pomíjí. / Bůh se nemění. Trpělivostí se dosáhne všeho. / Kdo má Boha, tomu nic nechybí. / Bůh sám stačí.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

313 -  Boží-prozřetelnost, dobro, zlo, spása, světci 2090 -  láska, láska-k Bohu, naděje, patření na Boha, požehnání 2830 -  Boží-spravedlnost, důvěra, modlitba, modlitba-Páně, potrava-materiální 1723 -  blaženost, dobro, očišťování, popularita, pramen-dobra

Vybrané dle klíčových slov:

177 - důvěra, víra , PRAVDA , osoba  
397 - důvěra, hřích-první , neposlušnost , hříchy , svoboda-zneužití
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2086 - důvěra, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2115 - důvěra, láska , láska-k Bohu , magie , odevzdání se
2119 - důvěra, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , úcta-k Bohu
2390 - důvěra, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , rodina
2486 - důvěra, lež , násilí , pravda , společnost občanská
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
2620 - důvěra, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2677 - důvěra, hříšníci , Maria , modlitba , modlitba-Mariina
2728 - důvěra, hříšníci , modlitba , nezaslouženost , smutek
2734 - důvěra, důvěra-synovská , modlitba , modlitby-prosebné , přímluvy
2739 - důvěra, modlitba , srdce-obrácení   
2753 - důvěra, modlitba    
2756 - důvěra, modlitba    
2776 - důvěra, eucharistická oběť , modlitba , modlitba-Páně , život-křesťanský
2800 - důvěra, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , Otec
2837 - důvěra, eucharistická oběť , eucharistie , hrob , chléb života
2861 - důvěra, chléb života , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš