Číslo paragrafu: 2293

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):RESPEKTOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI OSOB
2. podnadpis:ÚCTA K SOBĚ A VĚDECKÉ BÁDÁNÍ
Základní vědecké bádání, jakož i aplikované bádání představuje významný projev nadvlády člověka nad stvořením. Věda a technika jsou cennými zdroji, jsou?li dávány do služby člověka a podporují?li jeho všestranný rozvoj ku prospěchu všech; nemohou však samy stanovit smysl existence a lidského pokroku. Věda a technika jsou zaměřeny na člověka, z něhož vyvozují svůj původ i rozvoj; určení svého cíle a vědomí svých mezí nacházejí tedy v osobě a v jejích mravních hodnotách.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

159 -  víra, rozum, PRAVDA, Boží-zjevení, věda 1703 -  blahoslavenství, člověk, člověk-Boží obraz, duše, duše-duchová

Vybrané dle klíčových slov:

2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná
2231 - láska, láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti , rodina
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2236 - láska, láska-k bližnímu , moudrost , společnost občanská , úřední moc
2237 - láska, láska-k bližnímu , lidská práva , národy , obecné blaho
2238 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , veřejná moc
2242 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , svědomí
2243 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , odpor vůči tlaku , politika
2250 - láska, láska-k bližnímu , manželství , život-šťastný , bližní