Číslo paragrafu: 2299

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):RESPEKTOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI OSOB
2. podnadpis:ÚCTA K MRTVÝM
Umírajícím se má prokazovat pozornost a péče, aby se jim pomáhalo prožívat jejich poslední chvíle důstojně a pokojně. Mají být podporováni modlitbou svých blízkých. Ti pak ať se postarají, aby nemocní přijali ve vhodnou dobu svátosti, které připravují na setkání s živým Bohem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1525 -  pomazání-nemocných, viatikum, svátost pokání a smíření, svátosti připravující na věčnou vlast  1681 -  křesťané, liturgické slavnosti, liturgie, naděje, pohřeb-křesťanský 1682 -  den smrti, liturgické slavnosti, liturgie, pohřeb-křesťanský, poslední přechod 1683 -  eucharistická oběť, liturgické slavnosti, liturgie, matka, oběti 1684 -  liturgické slavnosti, liturgie, pohřeb-křesťanský, pohřební obřady, služba-církve 1685 -  liturgické slavnosti, liturgie, pohřeb-křesťanský, pohřební obřady, tradice-liturgická 1686 -  liturgické slavnosti, liturgie, liturgie-římská, pohřeb-křesťanský, pohřební obřady 1687 -  liturgické slavnosti, liturgie, pohřeb-křesťanský, pohřební obřady, rodina 1688 -  bohoslužba slova, liturgie, pohřeb-křesťanský, pohřební obřady, smrt-křesťanská 1689 -  eucharistická oběť, eucharistie, liturgické slavnosti, liturgie, pohřeb-křesťanský 1690 -  liturgické slavnosti, liturgie, pohřeb-křesťanský, pohřební obřady, tradice-byzantská

Vybrané dle klíčových slov:

2318 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
2319 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
2280 - láska, láska-k bližnímu , sebevražda , život-lidský , bližní
2283 - láska, láska-k bližnímu , sebevražda , život-lidský , bližní
2286 - láska, láska-k bližnímu , pohoršení , život-lidský , život-křesťanský
2287 - láska, láska-k bližnímu , pohoršení , život-lidský , bližní
2290 - láska, láska-k bližnímu , zdraví , život-lidský , bližní
2300 - láska, láska-k bližnímu , skutky-milosrdenství a lásky , úcta-k zemřelým , umírající
2295 - láska, láska-k bližnímu , vědecké bádání , vědecké pokusy , život-lidský
2296 - láska, láska-k bližnímu , transplantace , vědecké bádání , život-lidský
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina