Číslo paragrafu: 2302

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):OBRANA MÍRU
2. podnadpis:MÍR
Když náš Pán připomíná přikázání „Nezabiješ“ (Mt 5,21), požaduje pokoj srdce a pranýřuje nemravnost vražedného hněvu a zášti. Hněv je touha po pomstě. „Toužit po pomstě za zlo toho, kterého je třeba potrestat, je nedovolené“; je však chvályhodné uložit odčinění, „aby se napravily neřesti a uchovávala spravedlnost“. Jestliže jde hněv až tak daleko, že člověk chce s plným vědomím zabít bližního nebo ho vážně zranit, těžce to odporuje lásce; je to smrtelný hřích. Pán říká: „Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu“ (Mt 5,22).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1765 -  dobro, hněv, láska, nenávist, smutek

Vybrané dle klíčových slov:

2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
2401 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , soukromé vlastnictví
2407 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , solidarita
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel , krádež , láska , láska-k bližnímu
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství