Číslo paragrafu: 2306

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):OBRANA MÍRU
2. podnadpis:MÍR
Ti, kteří se na obranu lidských práv zříkají násilných a krvavých akcí a sahají k obranným prostředkům, které jsou dosažitelné i pro ty nejslabší, vydávají svědectví o evangelijní lásce, pokud přitom nejsou porušována práva a povinnosti jiných lidí a společností. Právem se potvrzuje závažnost tělesných a mravních rizik, sahá?li se k násilí přinášejícímu zkázu a mrtvé.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2267 -  člověk-důstojnost, láska, láska-k bližnímu, obrana-oprávněná, společnost občanská

Vybrané dle klíčových slov:

2309 - láska, láska-k bližnímu , mír , národy , obrana-oprávněná
2310 - láska, láska-k bližnímu , mír , národy , obrana-oprávněná
2303 - láska, láska-k bližnímu , mír , nenávist , nepřátelé
2311 - láska, láska-k bližnímu , mír , svědomí , válka
2312 - láska, láska-k bližnímu , mír , rozum , válka
2314 - láska, láska-k bližnímu , mír , válka , zbrojení
2315 - láska, láska-k bližnímu , mír , rozvoj-národů , válka
2260 - láska, láska-k bližnímu , násilí , smlouva , zabití
2263 - láska, láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská , zabití
2321 - láska, láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , zabití , bližní
2264 - láska, láska-k bližnímu , mravnost , násilí , obrana-oprávněná
2297 - láska, láska-k bližnímu , mučení , násilí , nenávist
2265 - láska, láska-k bližnímu , obecné blaho , obrana-oprávněná , rodina
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina