Číslo paragrafu: 231

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla):SOURHN
Bůh naší víry se zjevil jako ten, který je; a dal se poznat jako „plný slitování a milostivý“ (Ex 34,6). Samo jeho bytí je pravda a láska.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

218 - Boží-láska, láska , nevěrnost , Izrael , proroci
219 - Boží-láska, Izrael , láska , Syn Boží , nevěrnost
220 - Boží-láska, Láska , věčnost , smilování  
221 - Boží-láska, Bůh-láska , plnost časů , tajemství-Boží , Syn Boží
458 - Boží-láska, Boží-Syn , láska , vtělení , život-věčný
604 - Boží-láska, Ježíš Kristus , oběť-na kříži , usmíření , láska-k Bohu
2793 - Boží-láska, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí
66 - zjevení, Ježíš Kristus-slavný návrat , konečná úmluva , rozvinout , víra
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie