Číslo paragrafu: 2310

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):OBRANA MÍRU
2. podnadpis:VYVAROVAT SE VÁLKY
Veřejná moc má v tomto případě právo a povinnost uložit občanům povinnosti nutné k národní obraně. Ti, kteří slouží vlasti ke vojsku, ať se považují za služebníky bezpečnosti a svobody národů. Když tento úkol správně plní, opravdu přispívají k obecnému dobru národů a k upevnění míru.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2239 -  dobro, láska, láska-k bližnímu, občané, povinnosti, podřízenost 1909 -  lidské společenství, mír, obecné blaho, blahobyt, společnost občanská

Vybrané dle klíčových slov:

2309 - láska, láska-k bližnímu , mír , národy , obrana-oprávněná
2306 - láska, láska-k bližnímu , mír , násilí , obrana-oprávněná
2303 - láska, láska-k bližnímu , mír , nenávist , nepřátelé
2311 - láska, láska-k bližnímu , mír , svědomí , válka
2312 - láska, láska-k bližnímu , mír , rozum , válka
2314 - láska, láska-k bližnímu , mír , válka , zbrojení
2315 - láska, láska-k bližnímu , mír , rozvoj-národů , válka
2263 - láska, láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská , zabití
2321 - láska, láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , zabití , bližní
2237 - láska, láska-k bližnímu , lidská práva , národy , obecné blaho
2265 - láska, láska-k bližnímu , obecné blaho , obrana-oprávněná , rodina
2264 - láska, láska-k bližnímu , mravnost , násilí , obrana-oprávněná
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní