Číslo paragrafu: 2317

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):OBRANA MÍRU
2. podnadpis:VYVAROVAT SE VÁLKY
Nespravedlnosti, přehnané nerovnosti hospodářského nebo sociálního rázu, závist, nedůvěra a pýcha, které zhoubně řádí mezi lidmi i národy, neustále ohrožují mír a vyvolávají války. Všechno, co se koná k odstranění těchto nepořádků, přispívá k budování míru a k zažehnání války. „Protože lidé jsou hříšní, hrozí jim nebezpečí války a bude hrozit až do Kristova příchodu; ale pokud jsou spojeni v lásce a přemáhají hřích, přemáhají i násilí, dokud se nesplní slovo: ‘Skují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit’ (Iz 2,4).“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1938 -  člověk, člověk-důstojnost, lidské společenství, pohoršení, rovnost mezi lidmi 2538 -  ďábel, lítost, srdce lidské, svět-smrti, údy-církve 1941 -  chudí, lidské společenství, mír, národy, sociální spravedlnost

Vybrané dle klíčových slov:

1224 - hříšníci, Ježíš Kristus , Boží-spravedlnost , Jan Křtitel  
2616 - hříšníci, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , mlčení
2306 - láska, láska-k bližnímu , mír , násilí , obrana-oprávněná
2303 - láska, láska-k bližnímu , mír , nenávist , nepřátelé
2309 - láska, láska-k bližnímu , mír , národy , obrana-oprávněná
2310 - láska, láska-k bližnímu , mír , národy , obrana-oprávněná
2311 - láska, láska-k bližnímu , mír , svědomí , válka
2312 - láska, láska-k bližnímu , mír , rozum , válka
2314 - láska, láska-k bližnímu , mír , válka , zbrojení
2315 - láska, láska-k bližnímu , mír , rozvoj-národů , válka
2260 - láska, láska-k bližnímu , násilí , smlouva , zabití
2264 - láska, láska-k bližnímu , mravnost , násilí , obrana-oprávněná
2297 - láska, láska-k bližnímu , mučení , násilí , nenávist
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina