Číslo paragrafu: 2331

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ

„ Nesesmilníš“ (Ex 20, 14).

 

„Slyšeli jste, že bylo řečeno ´Nezcizoložíš´. Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Mt 5, 27 – 28).

 

„Bůh je láska a prožívá sám v sobě tajemství osobního společenství lásky. Když tvoří Bůh člověka podle svého obrazu …, vkládá do lidské přirozenosti také mužské a ženské povolání a zároveň i schopnost a odpovědnost k lásce a společenství.“ „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem … jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27); „ploďte se a množte se“ (Gn 1,28); „ v den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam, to je člověk“ (Gn 5,1-2).Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1604 -  Bůh-Stvořitel, láska, láska-k Bohu, láska-manželská, muž a žena

Vybrané dle klíčových slov:

2334 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2393 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2333 - láska, láska-k bližnímu , manželství , muž a žena , pohlavnost
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná
2231 - láska, láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti , rodina
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2236 - láska, láska-k bližnímu , moudrost , společnost občanská , úřední moc
2237 - láska, láska-k bližnímu , lidská práva , národy , obecné blaho
2238 - láska, láska-k bližnímu , občané, povinnosti , společnost občanská , veřejná moc