Číslo paragrafu: 2332

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"JAKO MUŽE A ŽENU JE STVOŘIL…"
Pohlavnost ovlivňuje všechny stránky lidské osoby v jednotě jejího těla a její duše. Týká se zvláště citů, schopnosti milovat a plodit a všeobecněji způsobilosti navázat vztahy společenství s druhými.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

362 -  bytosti-duchové, bytosti-tělesné, člověk, Boží obraz, stvoření (proces)

Vybrané dle klíčových slov:

1711 - duše, duše-duchová , rozum   
2562 - duše, liturgické úkony , modlitba , smlouva , srdce lidské
2334 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2393 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2333 - láska, láska-k bližnímu , manželství , muž a žena , pohlavnost
2331 - láska, láska-k bližnímu , láska-k Bohu , muž a žena , povolání-k manželství
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum
2229 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , výchova-rodinná
2231 - láska, láska-k bližnímu , profese , rodiče-povinnosti , rodina
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání