Číslo paragrafu: 2340

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):POVOLÁNÍ K ČISTOTĚ
2. podnadpis:INTEGRITA OSOBY
Kdo chce zůstat věrný svým křestním slibům a odolávat pokušením, bude se starat o to, aby používal k tomu přiměřených prostředků, jako jsou: sebepoznání, cvičení v odříkání vhodná pro situace, do nichž se dostává, poslušnost Božích přikázání, úkony mravních ctností a věrnost v modlitbě. „Čistota nás soustředí a znovu nás přivede k oné jednotě, kterou jsme ztratili roztříštěností.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2015 -  askeze, blahoslavenství, dokonalost, duchovní boj, duchovní pokrok

Vybrané dle klíčových slov:

2015 - askeze, blahoslavenství , dokonalost , duchovní boj , duchovní pokrok
2043 - askeze, církev , církevní přikázání , Den Páně , Maria
2733 - askeze, církevní otcové , modlitba , omrzelost , slabost
2345 - čistota, integrita-osobnosti , křest , láska , láska-k bližnímu
2338 - čistota, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2356 - čistota, integrita-osobnosti , krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2348 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , rozvoj-hospodářský
2350 - čistota, láska , láska-k bližnímu , manželství , povolání-Izraele
2355 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohoršení , prostituce
2394 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , sexualita
2395 - čistota, láska , láska-k bližnímu , sexualita , bližní
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2343 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2339 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , láska
2347 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , nesmrtelnost
2351 - čistota, chlípnost , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2353 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , mládí
2357 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon