Číslo paragrafu: 2362

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÁ LÁSKA
„Skutky, jimiž manželé dosahují důvěrného a čistého sjednocení, jsou čestné a důstojné; jsou-li prováděny způsobem hodným člověka, vyjadřují a prohlubují vzájemné darování, jímž jeden druhého radostně a vděčně obohacuje.“ Sexualita je zdrojem radosti a potěšení: „Sám Stvořitel … stanovil, aby při naprostém tělesném sebedarování manželé zakoušeli rozkoš a uspokojení jak tělesné, tak duchovní. A proto se manželé nedopouštějí ničeho zlého, když o takovou rozkoš usilují a když se jí oddávají. Přijímají to, co pro ně Stvořitel chtěl. Nicméně manželé mají umět zůstávat v mezích správné umírněnosti.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2258 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k bližnímu , život-lidský , bližní
2335 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k bližnímu , matka , muž a žena
1604 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k Bohu , láska-manželská , muž a žena
2261 - Bůh-Stvořitel, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , zabití
2382 - Bůh-Stvořitel, Ježíš Kristus-život veřejný , láska , láska-k bližnímu , manželství
1605 - Bůh-Stvořitel, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
2096 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel , klanění , láska , láska-k Bohu
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek