Číslo paragrafu: 2364

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÁ LÁSKA
2. podnadpis:MANŽELSKÁ VĚRNOST
Manželský pár vytváří „důvěrné společenství života a manželské lásky, které Stvořitel založil a vybavil vlastními zákony; uskutečňuje se manželskou smlouvou neboli neodvolatelným osobním souhlasem“. Manželé se sobě navzájem dávají definitivně a naprosto. Nejsou už dva, nýbrž od nynějška tvoří jedno tělo. Smlouva, kterou manželé svobodně uzavřeli, jim ukládá povinnost uchovat jeho jednotu a nerozlučitelnost. „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“ (Mk 10,9).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1603 -  kultury-různost, láska, láska-manželská, muž a žena, přilnutí 1615 -  manželství-nerozlučitelnost, pramen-duchovního života, smysl-pro manželství, svátost manželství, svátosti

Vybrané dle klíčových slov:

2365 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sexualita
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2250 - láska, láska-k bližnímu , manželství , život-šťastný , bližní
2333 - láska, láska-k bližnímu , manželství , muž a žena , pohlavnost
2383 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2385 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2386 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2368 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , mravnost
2369 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , otcovství
2384 - láska, láska-k bližnímu , manželská smlouva , manželství , manželství-rozluka
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina
2222 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , bližní
2227 - láska, láska-k bližnímu , nespravedlnost , rodiče-povinnosti , rodina
2228 - láska, láska-k bližnímu , rodiče-povinnosti , rodina , rozum