Číslo paragrafu: 2365

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÁ LÁSKA
2. podnadpis:MANŽELSKÁ VĚRNOST
Věrnost vyjadřuje stálost při dodržování daného slova. Bůh je věrný. Svátost manželství umožňuje muži i ženě brát účast na věrnosti Krista vůči jeho církvi. Tomuto tajemství vydávají před světem svědectví manželskou čistotou. Svatý Jan Zlatoústý navrhuje mladým manželům, aby ke svým manželkám hovořili takto: „Vzal jsem tě do své náruče, miluji tě, jsi mi dražší než můj život. Vždyť nynější život je prchavý, a má nejživější touha je prožít jej s tebou tak, abychom měli jistotu, že nebudeme odloučeni v životě budoucím … Kladu lásku k tobě nade vše a nic by mě netrápilo víc, než kdybych s tebou nebyl vždycky zajedno.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1640 -  Boží-věrnost, lidské úkony, manželská smlouva, manželství-nerozlučitelnost, moudrost

Vybrané dle klíčových slov:

2364 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sebeovládání
2383 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2385 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2386 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2250 - láska, láska-k bližnímu , manželství , život-šťastný , bližní
2333 - láska, láska-k bližnímu , manželství , muž a žena , pohlavnost
2391 - láska, láska-k bližnímu , sexualita , úmysly , volná láska
2368 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , mravnost
2369 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , otcovství
2384 - láska, láska-k bližnímu , manželská smlouva , manželství , manželství-rozluka
2392 - láska, láska-k bližnímu , povolání-k lásce , sexualita , bližní
2397 - láska, láska-k bližnímu , láska-manželská , sexualita , bližní
2334 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2389 - láska, láska-k bližnímu , mládí , pohlavní zneužívání , sexualita
2393 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2398 - láska, láska-k bližnímu , otcovství , plodnost , sexualita
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů