Číslo paragrafu: 2372

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÁ LÁSKA
2. podnadpis:MANŽELSKÁ PLODNOST
Stát je odpovědný za blahobyt občanů. Je oprávněné, když z tohoto důvodu dělá opatření k usměrňování přírůstku obyvatelstva. Může to dělat objektivní a taktní informací, avšak nikdy autoritářskými a donucovacími rozkazy. Nemůže oprávněně nahradit iniciativu manželů, kteří jsou prvními, kdo jsou odpovědni za plození a výchovu svých dětí. Není oprávněn podporovat prostředky na usměrňování demografického růstu, které odporují mravnosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2209 -  láska, láska-k bližnímu, rodina, rodina-rodina a společnost, společnost občanská

Vybrané dle klíčových slov:

2370 - antikoncepce, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
2371 - antikoncepce, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
2399 - antikoncepce, láska , láska-k bližnímu , otcovství , regulace početí
2368 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , mravnost
2369 - láska, láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství , otcovství
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2225 - láska, láska-k bližnímu , manželství , rodiče-povinnosti , rodina
2250 - láska, láska-k bližnímu , manželství , život-šťastný , bližní
2333 - láska, láska-k bližnímu , manželství , muž a žena , pohlavnost
2383 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2385 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2386 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2364 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sebeovládání
2365 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sexualita
2384 - láska, láska-k bližnímu , manželská smlouva , manželství , manželství-rozluka
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská