Číslo paragrafu: 2375

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÁ LÁSKA
2. podnadpis:DAR DÍTĚTE
Bádání zaměřené na zmenšení lidské neplodnosti je třeba povzbuzovat s podmínkou, že se „dá do služby lidské osoby, jejích nezcizitelných práv a jejího pravého a celistvého blaha ve shodě s Božími záměry a s jeho vůlí“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2293 -  láska, láska-k bližnímu, pokrok-smysl, pramen-rozvoje, rozvoj-všestranný

Vybrané dle klíčových slov:

2374 - děti, láska , láska-k bližnímu , neplodnost , sexualita
2379 - děti, láska , láska-k bližnímu , lékaři , neplodnost
2376 - děti, láska , láska-k bližnímu , otec , sexualita
2198 - děti, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2200 - děti, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2373 - děti, láska , láska-k bližnímu , požehnání , rodina
1653 - děti, láska , láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie
2378 - děti, embryo , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2377 - děti, dokonalost , láska , láska-k bližnímu , lékaři
1654 - děti, eucharistická oběť , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
2391 - láska, láska-k bližnímu , sexualita , úmysly , volná láska
2392 - láska, láska-k bližnímu , povolání-k lásce , sexualita , bližní
2397 - láska, láska-k bližnímu , láska-manželská , sexualita , bližní
2334 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2365 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sexualita
2383 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2385 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2386 - láska, láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka , sexualita
2389 - láska, láska-k bližnímu , mládí , pohlavní zneužívání , sexualita
2393 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita