Číslo paragrafu: 2378

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÁ LÁSKA
2. podnadpis:DAR DÍTĚTE
Dítě není něco, co se rodičům dluží, ale je to dar. Největším darem manželství je lidská osoby. Dítě nemůže být považováno za předmět vlastnictví; za něco, k čemu by vedlo uznání domnělého „práva na dítě“. V této oblasti má pouze dítě opravdová práva: „právo být plodem zvláštního úkonu manželské lásky svých rodičů a také právo být respektováno jako osoba od chvíle svého početí“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2374 - děti, láska , láska-k bližnímu , neplodnost , sexualita
2375 - děti, láska , láska-k bližnímu , neplodnost , sexualita
2376 - děti, láska , láska-k bližnímu , otec , sexualita
2198 - děti, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2200 - děti, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2373 - děti, láska , láska-k bližnímu , požehnání , rodina
2379 - děti, láska , láska-k bližnímu , lékaři , neplodnost
1653 - děti, láska , láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie
2377 - děti, dokonalost , láska , láska-k bližnímu , lékaři
1654 - děti, eucharistická oběť , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
2270 - embryo, láska , láska-k bližnímu , potrat , právo-na život
2272 - embryo, láska , láska-k bližnímu , potrat , právo-na život
2271 - embryo, exkomunikace , láska , láska-k bližnímu , potrat
2274 - embryo, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , potrat
2275 - embryo, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , potrat
2391 - láska, láska-k bližnímu , sexualita , úmysly , volná láska
2392 - láska, láska-k bližnímu , povolání-k lásce , sexualita , bližní
2397 - láska, láska-k bližnímu , láska-manželská , sexualita , bližní
2334 - láska, láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost , sexualita
2365 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sexualita