Číslo paragrafu: 2382

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):PORUŠOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI MANŽELSTVÍ
2. podnadpis:ROZLUKA
Pán Ježíš trval na prvotním úmyslu Stvořitele, který chtěl, aby manželství bylo nerozlučitelné. Ruší ústupky, které se vloudily do Starého zákona. Manželství mezi pokřtěnými, „platně uzavřené a dokonané, nemůže být rozloučeno žádnou lidskou mocí a ze žádného důvodu s výjimkou smrti“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1614 -  manželství-nerozlučitelnost, smysl-pro manželství, srdce, svátost manželství, svátosti

Vybrané dle klíčových slov:

2258 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k bližnímu , život-lidský , bližní
2335 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k bližnímu , matka , muž a žena
1604 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k Bohu , láska-manželská , muž a žena
2261 - Bůh-Stvořitel, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , zabití
2362 - Bůh-Stvořitel, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , láska-manželská
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
1605 - Bůh-Stvořitel, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
2096 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel , klanění , láska , láska-k Bohu
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek