Číslo paragrafu: 2388

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):PORUŠOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI MANŽELSTVÍ
2. podnadpis:JINÁ PORUŠOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI MANŽELSTVÍ
Krvesmilstvo spočívá v intimních vztazích mezi rodinnými příslušníky nebo příbuznými v takovém stupni, který je překážkou manželství mezi nimi. Svatý Pavel pranýřuje toto mimořádně těžké provinění: „Proslýchá se, že je u vás nemravnost … že totiž někdo žije s manželkou vlastního otce … Ve jménu našeho Pána Ježíše … ať je ten člověk vydán satanovi, aby tak tělo bylo důkladně ztrestáno …“ (1 Kor 5,1.3-5). Krvesmilstvo kazí rodinné vztahy a naznačuje úpadek do zvířeckosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2356 -  čistota, integrita-osobnosti, krvesmilstvo, láska, láska-k bližnímu 2207 -  láska, láska-k bližnímu, povolání, rodina, rodina-rodina a společnost

Vybrané dle klíčových slov:

2330 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , bližní , smilstvo
2380 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželská věrnost , modloslužba
2400 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka
2381 - cizoložství, dobro , láska , láska-k bližnímu , manželská smlouva
1650 - cizoložství, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1756 - cizoložství, klení , křivá přísaha , mravnost , špatné skutky
1853 - cizoložství, hříchy , křivé svědectví , lidské úkony , srdce
1858 - cizoložství, hříchy , hříchy-smrtelné , křivé svědectví , matka
2513 - cizoložství, pravda , umění , ženy , smilstvo
2517 - cizoložství, čistota , srdce-čistota , umírněnost , život-lidský
2528 - cizoložství, žádostivost , dychtivost , smilstvo  
2737 - cizoložství, dobro , modlitba , touha-po Bohu , smilstvo
2232 - láska, láska-k bližnímu , matka , otec , povolání
2202 - láska, láska-k bližnímu , manželství , matka , muž a žena
2204 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , víra-teologální ctnost
2206 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodinná církev , spolupráce-rodičů
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
2208 - láska, láska-k bližnímu , mládí , rodina , rodina-rodina a společnost
2209 - láska, láska-k bližnímu , rodina , rodina-rodina a společnost , společnost občanská
2221 - láska, láska-k bližnímu , plodnost , rodiče-povinnosti , rodina