Číslo paragrafu: 2401

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ

„Nepokradeš“ (Ex 20, 15).

 

Sedmé přikázání zakazuje brát nebo si neprávem ponechávat majetek bližního a jakýmkoliv způsobem působit škody na jeho majetku. Přikazuje spravedlnost a lásku ve správě pozemských statků a plodů lidské práce. S ohledem na obecné blaho požaduje, aby se respektovalo všeobecné určení statků a právo na soukromé vlastnictví. Křesťanský život se snaží zaměřovat statky tohoto světa k Bohu a k bratrské lásce.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1807 -  bližní, ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, náboženství 952 -  majetek, dobro-sdílení, společenství-svatých, statky (majetek), nouze

Vybrané dle klíčových slov:

2407 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , solidarita
2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel , krádež , láska , láska-k bližnímu
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
2302 - bližní, hněv , láska , láska-k bližnímu , mír
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství